donderdag 3 september 2015

Yournalism: nieuwe perspectieven voor onderzoeksjournalistiek

Jan-Jelle van Hasselt, blogger | 25 augustus 2015, 22:32 in Communicatie vakblad

Een nieuw initiatief kan bijdragen aan journalistiek onder druk 
Krimpende redacties, die ook nog eens onder druk worden gezet door commerciële partijen die in ruil voor adverteer- of investeergelden hun stempel willen zetten op de inhoud van een blad of programma. 
Het is geen rooskleurig beeld wat Bernard Hammelburg en Paul van Liempt schetsen in hun boek “Geen vak voor bange mensen, over journalisten en andere barbaren” dat volgende week woensdag 2 september zal verschijnen.
Ik schreef een boekbespreking voor het volgende nummer van Communicatie.  De ‘vierde macht’ heeft veel van zijn glans verloren. Met dat beeld in het achterhoofd bezocht ik de door de Amsterdamse communicatieclub Welcom georganiseerde bijeenkomst met de intrigerende titel: “Vernieuwing in communicatie - verschuivende dynamieken”. Aandacht voor nieuwe vormen van journalistiek.
Nieuwe kansen voor onderzoeksjournalistiek
Huub Schuijn is de 25-jarige initiatiefnemer van de Startup Yournalism.nl. Yournalism wil meer onderzoeksjournalistiek mogelijk maken. Belangrijk onderzoek, dat problemen ontdekt en duidelijkheid creëert. Welk onderzoek dat wordt, bepaalt het publiek. Op de site staan voorstellen voor onderzoeken. Door te doneren draag je bij aan de uitvoering van dat onderzoek.
Die voorstellen kunnen door iedereen worden ingebracht, dus ook door redacties. Vragen die nu ‘bijna’ voldoende onderzoeksgeld hebben bijeengebracht zijn bijvoorbeeld die van oorlogsverslaggever Arnold Karskens: “Wat gebeurt er nu echt in de conflictgebieden van de wereld?”, of een onderzoek door Edin Mujagic “Hoe werkt de Europese Centrale Bank (ECB) en wat voor gevolgen heeft dit direct voor Europese burgers?”.
In de testfase van een half jaar zijn zo 10 onderzoeksprojecten gerealiseerd die resulteerden in meer dan 20 verschillende publicaties. Yournalism is nu aan het kijken naar mogelijkheden met andere mediaplatforms zoals ThePostOnline, Nu.nl en Oneworld samen te werken en dáár oproepen te plaatsen voor onderzoeksprojecten.
Grassrootsjournalistiek
Een ander hoopvol initiatief is dat van Stan Polman. De website oost-online is bestemd voor de ongeveer 130.000 Amsterdammers die in het oostelijk gedeelte van de hoofdstad worden. De website wordt gemaakt door een groep van ongeveer veertig vrijwilligers, vaak met een professionele achtergrond.
Ruim 40.000 bezoekers kent deze site, met een breed overzicht van alles wat er gebeurt in dit deel van Amsterdam. De directe kosten van de site zijn niet veel hoger dan vijf honderd euro, maar de tijd en energie die Stan Polman er in steekt lijken onbegrensd. De winst voor de vrijwilligers: het opdoen van journalistieke kennis, de opbouw van een netwerk en het beter leren kennen van de buurt.
Inmiddels hebben andere gebieden ook interesse voor de opzet van een vergelijkbare site: Polman biedt hen het raamwerk en de handleiding ervoor om niet aan.
Verdringing van betaald werk?
Natuurlijk blijft het de vraag of een te groot accent op vrijwilligerswerk niet leidt tot verdringing van betaald werk, en daar ging veel van de discussie tijdens de Welcombijeenkomst over. Aan de andere kant resulteren dit soort initiatieven tot een grotere betrokkenheid van mensen bij de journalistiek, en dat zie ik toch vooral als winst: zo ontstaat er een nieuwe bredere vierde macht die misschien krachtiger is dan haar voorganger.

zaterdag 25 januari 2014

10 tips om 'vertrouwen' te communiceren - het video interview

De Edelman Trust Barometer 2014 schetst hoe gering het vertrouwen in het bedrijfsleven is. En geen teken van herstel. “de mate waarin het Nederlandse algemene publiek erop vertrouwt dat topbestuurders ‘ethische en morele beslissingen nemen’ is lager dan het wereldwijde gemiddelde. Het publiek wenst: ‘helder en transparant communiceren’, ‘de waarheid vertellen, ongeacht hoe impopulair die is’. Eerlijk en open zijn.Dit Edelman Trust onderzoek bevestigt mijn vermoedens en ervaringen helemaal, er is een enorme transitie gaande naar een nieuwe manier van communiceren. Op het vakgebied waarin ik mij in specialiseer, bewegend beeld en geluid, roept dat grote vragen op. Hoe vertaal je deze gegevens en inzichten in verandering naar de juiste manier om goed te communiceren in de 21e eeuw. Met interactieve, online video? Video is een combinatie van mediatechnieken die het dichtst staat bij werkelijke en verbonden communicatie tussen mensen. Laten we er van uit gaan dat de inhoud van de te presenteren informatie, het verhaal, ‘ethisch en moreel’ correct is. Vreemd dat deze termen op zich vaak al op weerstand stuiten.

Dan gaat het om de essentie: wat is de intentie, wordt die gericht op de juiste doelen, gedoseerd met de juiste energy, afgestemd op de menselijke maat, met de eenvoud van goede ‘storytelling’ en gewone taal. Een complexe materie die men zich niet gemakkelijk eigen kan maken, weten is immers wat anders dan vaardig zijn. Het is lastig en riskant om nieuwe woorden te geven aan nieuwe inzichten, dus op de kans af dat de toehoorder direct afhaakt omdat de begrippen nog niet bekend zijn, ik kom het graag nader uitleggen of laten ervaren, plaats ik de nieuwe koers onder de term Slow TV.

Mindful*, dus aandachtig met het maken van goede videocommunicatie omgaan heeft te maken met; de tijd nemen, het juiste, stapsgewijze, professionele vakproces volgen, de geconcentreerde en bij de boodschap passende setting inrichten, de juiste toon vinden en aanslaan. Bedenk; de onderwerpen van verandering zijn in wezen zeer ernstig en botsen al snel met de heersende ‘media’ opvattingen over entertainment, snelheid, tempo, luchtigheid, mag ik zeggen oppervlakkigheid?

10 tips om 'vertrouwen' te communiceren - het video interview 

1 Verdedig niet, toon visie
Voorkom discussie en debat. Met argumenten overtuigen, in deze tijd van informatie overdaad en gebrek aan vertrouwen, wordt ervaren als arrogantie uit de oude patronen, Old School.

2 Probeer niet slim te zijn
Het gaat niet om winnen, maar om verbinden. Iemand in de ogen kijken is belangrijker dan vanuit de ivoren toren neer te kijken.

3 Vaar niet op mediatraining maar op je contact met een vaardige interviewer
Mediatraining is een strategische methode vanuit de traditionele media. Het effect blijft een principe van strijd en met name met de journalistieke media. Het gaat er bij eigen communicatie niet om de sterkste te zijn, een gevecht te winnen, het gaat er om betrouwbaar te zijn. Denk aan hoe je het je moeder, kind, partner zou vertellen. Mediatraining suggereert ook dat presenteren voor mediatechnologie 'even' te leren valt. Dat is een illusie, professionele presentatoren zijn jarenlang op de juiste vaardigheden geschoold en in de gelegenheid zich te ontwikkelen. Er zijn natuurtalenten, maar wees vooral wie je bent.

4 Ga in zee met een regisseur die jou/je onderwerp en de nieuwe wereld kent
De meeste traditionele regisseurs zijn gericht op het herhalen van bewezen trucjes uit de oude methodes. Het maken van mooie plaatjes, kijkcijfer scoren door snel entertainment, toepassen van clichés uit de Old School, opleggen van oneigenlijke vorm en uiterlijk vertoon.

5 Neem de tijd en rust
Lage kosten en onrustig streven naar efficiëntie dragen niet bij aan eerlijke, juiste en authentieke verwoording. Als je toch met een interview bezig bent is het effectiever om de tijd te nemen en uitgebreid te spreken. Om meer te zeggen dan te jagen op de routineuze oneliners die al bedacht waren en 'het zo goed doen'. Vertrouw het je kritische interviewer/regisseur toe om in de montage de juiste selectie uit de veelheid van de informatie te selecteren. Dat is een ambachtelijke manier van werken die uiteindelijk een veel betere kwaliteit oplevert. Tenslotte bereik je mogelijk een groot publiek met de video.

6 Creëer een juiste setting
Een plek die past bij de toon van het verhaal, die het beeld van betrouwbaarheid waarmaakt, met rust voor de techniek, licht en geluid, zonder afleiding voor de concentratie en rust.

7 Wees jezelf, geen masker
Informeel en toegankelijk. Dit is een lastige voor iemand die niet gewend is aan dit principe. Kies hiervoor een regisseur die je kan begeleiden in dit gevoelige proces. Die weet wat persoonlijke coaching is en daar in is opgeleid of veel ervaring heeft.

8 Leg [oog]contact met je toeschouwer
Iemand die de video ziet voelt zich persoonlijk aangesproken. Kijk dus bij de opnamen in de lens, dit is na enige oefening goed te doen. Zeker in de 1:1 media zoals de laptop en online interactief komt dit het dichtste bij een echt gesprek. Contact is ook rust, aandacht, luisteren, de ander zien, en dat laten merken in je houding en in wat je zegt.

9 Wees empathisch/betrokken, niet ‘leuk’
Wie meent wat hij/zij zegt is betrouwbaar. Serieuze zaken presenteren als leuke informatie is aan entertainers, cabaretiers, narren. Niet aan deskundigen en leiders die de samenleving voor ons allemaal aangenaam, veilig en zinvol helpen maken. Ken je rol in het proces en hou je daarbij. Empathie is betrouwbaar. Zelfs als de kijker een onaangename boodschap te horen krijgt, of misschien wel juist dan!

10 Kleed je als een gewoon mens
Wat geldt voor de manier van spreken gaat natuurlijk ook op voor kleden, gedragen, samenzijn. Ontspannen en gewoon gedrag spreekt meer aan dan leiderschap uitstralen. Het vertrouwen in die Old School manieren van doen is nou juist verloren gegaan.

Om vertrouwen te verdienen moet je zorgvuldig en met aandacht omgaan met je gesprekspartner, je toehoorder, je publiek.

* Mindfulness is being here now, with kindness and openhearted curiosity. Awakening us to the fullness of being, body and mind together, the energy of mindfulness has the capacity to change, heal and transform.

vrijdag 18 oktober 2013

WHATIFWECHANGE - a documentary on the restoration of nature

To be found @ the Whatifwechange website! This participatory video based online platform enables everyone worldwide to watch, share, even create their video stories on the restoration of nature and vision on a sustainable society. The project had been created by the Loefflab Foundation for IUCNNL with the generous funding by Nationale Postcode Loterij in the Netherlands.

woensdag 25 september 2013

Coöperatie Verdieping21, een creatief communicatiebureau


Wil je meer weten over de rechtsvorm Coöperatie?


Kijk dan naar de drie afleveringen in Werk in Nederland van RTL7.
Een miniserie van Anton Wattenberg van Konings Consultancy en enkele obndernemers die hebben gekozen voor de juridische, fiscale, sociale en innovatieve mogelijkheden van deze, in ere herstelde en zeer actuele, rechtspersoon.
In het tweede deel met name aandacht voor Verdieping21 waarin Jhein Lohman aan het woord komt.

KoningsConsultancy; deel 1 from Werk in Nederland on Vimeo.

KoningsConsultancy; deel 2 from Werk in Nederland on Vimeo.

KoningsConsultancy; deel 3 from Werk in Nederland on Vimeo.

Future Of StoryTelling - reinventing how stories are told

Stories will never die, but the ways we tell them are changing.
The Future of StoryTelling (FoST) community was founded on the belief that stories—in the broadest sense of the word—shape the meaning and momentum of everyday life.
Storytelling brings together top executives, creative talent, and technologists with the vision and influence to change the way that stories will be told tomorrow and beyond. As technologies continue to evolve, how will we create, share, and experience the most fundamental unit of human culture—the story?
Top thinkers and practitioners from diverse fields gather to share ideas and experiences on everything from the new/old oral tradition to narrative in console games, from the biochemical impact of stories on the human brain to cutting-edge collaborative storytelling projects and many other hot topics.Chris Anderson - hoe webvideo wereldwijde innovatie voedt

TED's Chris Anderson says the rise of web video is driving a worldwide phenomenon he calls Crowd Accelerated Innovation -- a self-fueling cycle of learning that could be as significant as the invention of print. 
But to tap into its power, organizations will need to embrace radical openness. 
And for TED, it means the dawn of a whole new chapter ...

Coöperatie Verdieping21 - NIEUW!


Link naar: Verdieping21 


Hoe veranderen de (nieuwe) media onze samenleving? 


Voor wie het wil zien is onze samenleving in een turbulente verandering.
Ik ben daar blij mee, en zet mij graag in voor die noodzakelijke en onontkoombare transitie.
Het communicatievak ontkomt niet aan deze beweging en biedt talloze uitdagingen en mogelijkheden voor verhalen die mensen informeren, overtuigen en motiveren om traditie in te wisselen voor innovatie en streven naar een rechtvaardig evenwicht in allerlei thema’s van een houdbare welvaart.
Het is nieuw, het vraagt om een open mind voor media, het is inspirerend.

Wat zijn we en wat doen we? 


De coöperatieve bedrijfsvorm doet recht aan een aantal thema’s van nieuw creatief werken, wij, samenwerken, eerlijke beloning, gezamenlijke verantwoordelijkheid, voortdurende ontwikkeling, mogelijk zelfs zingeving in het werk. Verdieping21 wil met waardevolle verhalen inspireren en de latente kwaliteiten van verbinding en participatie aanboren die in elke onderneming, doelgroep en community onder het oppervlak klaar liggen om in beweging te komen.

Wat is mijn visie en wat zijn mijn doelstellingen voor mijn rol in Verdieping21? 


Het is bijzonder plezierig en motiverend om mijn ervaring en deskundigheid te kunnen delen met jonge, ambitieuze collega’s die vanuit een gedeelde passie voor communicatie willen samenwerken binnen deze nieuwe waarden.
Ik ben er van overtuigd dat deze bezieling en verdieping ten goede komt aan mooie communicatieprojecten voor doelgroep en opdrachtgever.

Voor wie werken wij? Welke klanten kunnen bij ons terecht? 


De coöperatie Verdieping21 zet haar energie en talenten bij voorkeur in voor opdrachtgevers die vernieuwing zoeken, die streven naar hun authentieke rol in een duurzame toekomst voor mens en samenleving.