zaterdag 25 januari 2014

10 tips om 'vertrouwen' te communiceren - het video interview

De Edelman Trust Barometer 2014 schetst hoe gering het vertrouwen in het bedrijfsleven is. En geen teken van herstel. “de mate waarin het Nederlandse algemene publiek erop vertrouwt dat topbestuurders ‘ethische en morele beslissingen nemen’ is lager dan het wereldwijde gemiddelde. Het publiek wenst: ‘helder en transparant communiceren’, ‘de waarheid vertellen, ongeacht hoe impopulair die is’. Eerlijk en open zijn.Dit Edelman Trust onderzoek bevestigt mijn vermoedens en ervaringen helemaal, er is een enorme transitie gaande naar een nieuwe manier van communiceren. Op het vakgebied waarin ik mij in specialiseer, bewegend beeld en geluid, roept dat grote vragen op. Hoe vertaal je deze gegevens en inzichten in verandering naar de juiste manier om goed te communiceren in de 21e eeuw. Met interactieve, online video? Video is een combinatie van mediatechnieken die het dichtst staat bij werkelijke en verbonden communicatie tussen mensen. Laten we er van uit gaan dat de inhoud van de te presenteren informatie, het verhaal, ‘ethisch en moreel’ correct is. Vreemd dat deze termen op zich vaak al op weerstand stuiten.

Dan gaat het om de essentie: wat is de intentie, wordt die gericht op de juiste doelen, gedoseerd met de juiste energy, afgestemd op de menselijke maat, met de eenvoud van goede ‘storytelling’ en gewone taal. Een complexe materie die men zich niet gemakkelijk eigen kan maken, weten is immers wat anders dan vaardig zijn. Het is lastig en riskant om nieuwe woorden te geven aan nieuwe inzichten, dus op de kans af dat de toehoorder direct afhaakt omdat de begrippen nog niet bekend zijn, ik kom het graag nader uitleggen of laten ervaren, plaats ik de nieuwe koers onder de term Slow TV.

Mindful*, dus aandachtig met het maken van goede videocommunicatie omgaan heeft te maken met; de tijd nemen, het juiste, stapsgewijze, professionele vakproces volgen, de geconcentreerde en bij de boodschap passende setting inrichten, de juiste toon vinden en aanslaan. Bedenk; de onderwerpen van verandering zijn in wezen zeer ernstig en botsen al snel met de heersende ‘media’ opvattingen over entertainment, snelheid, tempo, luchtigheid, mag ik zeggen oppervlakkigheid?

10 tips om 'vertrouwen' te communiceren - het video interview 

1 Verdedig niet, toon visie
Voorkom discussie en debat. Met argumenten overtuigen, in deze tijd van informatie overdaad en gebrek aan vertrouwen, wordt ervaren als arrogantie uit de oude patronen, Old School.

2 Probeer niet slim te zijn
Het gaat niet om winnen, maar om verbinden. Iemand in de ogen kijken is belangrijker dan vanuit de ivoren toren neer te kijken.

3 Vaar niet op mediatraining maar op je contact met een vaardige interviewer
Mediatraining is een strategische methode vanuit de traditionele media. Het effect blijft een principe van strijd en met name met de journalistieke media. Het gaat er bij eigen communicatie niet om de sterkste te zijn, een gevecht te winnen, het gaat er om betrouwbaar te zijn. Denk aan hoe je het je moeder, kind, partner zou vertellen. Mediatraining suggereert ook dat presenteren voor mediatechnologie 'even' te leren valt. Dat is een illusie, professionele presentatoren zijn jarenlang op de juiste vaardigheden geschoold en in de gelegenheid zich te ontwikkelen. Er zijn natuurtalenten, maar wees vooral wie je bent.

4 Ga in zee met een regisseur die jou/je onderwerp en de nieuwe wereld kent
De meeste traditionele regisseurs zijn gericht op het herhalen van bewezen trucjes uit de oude methodes. Het maken van mooie plaatjes, kijkcijfer scoren door snel entertainment, toepassen van clichés uit de Old School, opleggen van oneigenlijke vorm en uiterlijk vertoon.

5 Neem de tijd en rust
Lage kosten en onrustig streven naar efficiëntie dragen niet bij aan eerlijke, juiste en authentieke verwoording. Als je toch met een interview bezig bent is het effectiever om de tijd te nemen en uitgebreid te spreken. Om meer te zeggen dan te jagen op de routineuze oneliners die al bedacht waren en 'het zo goed doen'. Vertrouw het je kritische interviewer/regisseur toe om in de montage de juiste selectie uit de veelheid van de informatie te selecteren. Dat is een ambachtelijke manier van werken die uiteindelijk een veel betere kwaliteit oplevert. Tenslotte bereik je mogelijk een groot publiek met de video.

6 Creëer een juiste setting
Een plek die past bij de toon van het verhaal, die het beeld van betrouwbaarheid waarmaakt, met rust voor de techniek, licht en geluid, zonder afleiding voor de concentratie en rust.

7 Wees jezelf, geen masker
Informeel en toegankelijk. Dit is een lastige voor iemand die niet gewend is aan dit principe. Kies hiervoor een regisseur die je kan begeleiden in dit gevoelige proces. Die weet wat persoonlijke coaching is en daar in is opgeleid of veel ervaring heeft.

8 Leg [oog]contact met je toeschouwer
Iemand die de video ziet voelt zich persoonlijk aangesproken. Kijk dus bij de opnamen in de lens, dit is na enige oefening goed te doen. Zeker in de 1:1 media zoals de laptop en online interactief komt dit het dichtste bij een echt gesprek. Contact is ook rust, aandacht, luisteren, de ander zien, en dat laten merken in je houding en in wat je zegt.

9 Wees empathisch/betrokken, niet ‘leuk’
Wie meent wat hij/zij zegt is betrouwbaar. Serieuze zaken presenteren als leuke informatie is aan entertainers, cabaretiers, narren. Niet aan deskundigen en leiders die de samenleving voor ons allemaal aangenaam, veilig en zinvol helpen maken. Ken je rol in het proces en hou je daarbij. Empathie is betrouwbaar. Zelfs als de kijker een onaangename boodschap te horen krijgt, of misschien wel juist dan!

10 Kleed je als een gewoon mens
Wat geldt voor de manier van spreken gaat natuurlijk ook op voor kleden, gedragen, samenzijn. Ontspannen en gewoon gedrag spreekt meer aan dan leiderschap uitstralen. Het vertrouwen in die Old School manieren van doen is nou juist verloren gegaan.

Om vertrouwen te verdienen moet je zorgvuldig en met aandacht omgaan met je gesprekspartner, je toehoorder, je publiek.

* Mindfulness is being here now, with kindness and openhearted curiosity. Awakening us to the fullness of being, body and mind together, the energy of mindfulness has the capacity to change, heal and transform.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten