vrijdag 18 oktober 2013

WHATIFWECHANGE - a documentary on the restoration of nature

To be found @ the Whatifwechange website! This participatory video based online platform enables everyone worldwide to watch, share, even create their video stories on the restoration of nature and vision on a sustainable society. The project had been created by the Loefflab Foundation for IUCNNL with the generous funding by Nationale Postcode Loterij in the Netherlands.

woensdag 25 september 2013

Coöperatie Verdieping21, een creatief communicatiebureau


Wil je meer weten over de rechtsvorm Coöperatie?


Kijk dan naar de drie afleveringen in Werk in Nederland van RTL7.
Een miniserie van Anton Wattenberg van Konings Consultancy en enkele obndernemers die hebben gekozen voor de juridische, fiscale, sociale en innovatieve mogelijkheden van deze, in ere herstelde en zeer actuele, rechtspersoon.
In het tweede deel met name aandacht voor Verdieping21 waarin Jhein Lohman aan het woord komt.

KoningsConsultancy; deel 1 from Werk in Nederland on Vimeo.

KoningsConsultancy; deel 2 from Werk in Nederland on Vimeo.

KoningsConsultancy; deel 3 from Werk in Nederland on Vimeo.

Future Of StoryTelling - reinventing how stories are told

Stories will never die, but the ways we tell them are changing.
The Future of StoryTelling (FoST) community was founded on the belief that stories—in the broadest sense of the word—shape the meaning and momentum of everyday life.
Storytelling brings together top executives, creative talent, and technologists with the vision and influence to change the way that stories will be told tomorrow and beyond. As technologies continue to evolve, how will we create, share, and experience the most fundamental unit of human culture—the story?
Top thinkers and practitioners from diverse fields gather to share ideas and experiences on everything from the new/old oral tradition to narrative in console games, from the biochemical impact of stories on the human brain to cutting-edge collaborative storytelling projects and many other hot topics.Chris Anderson - hoe webvideo wereldwijde innovatie voedt

TED's Chris Anderson says the rise of web video is driving a worldwide phenomenon he calls Crowd Accelerated Innovation -- a self-fueling cycle of learning that could be as significant as the invention of print. 
But to tap into its power, organizations will need to embrace radical openness. 
And for TED, it means the dawn of a whole new chapter ...

Coöperatie Verdieping21 - NIEUW!


Link naar: Verdieping21 


Hoe veranderen de (nieuwe) media onze samenleving? 


Voor wie het wil zien is onze samenleving in een turbulente verandering.
Ik ben daar blij mee, en zet mij graag in voor die noodzakelijke en onontkoombare transitie.
Het communicatievak ontkomt niet aan deze beweging en biedt talloze uitdagingen en mogelijkheden voor verhalen die mensen informeren, overtuigen en motiveren om traditie in te wisselen voor innovatie en streven naar een rechtvaardig evenwicht in allerlei thema’s van een houdbare welvaart.
Het is nieuw, het vraagt om een open mind voor media, het is inspirerend.

Wat zijn we en wat doen we? 


De coöperatieve bedrijfsvorm doet recht aan een aantal thema’s van nieuw creatief werken, wij, samenwerken, eerlijke beloning, gezamenlijke verantwoordelijkheid, voortdurende ontwikkeling, mogelijk zelfs zingeving in het werk. Verdieping21 wil met waardevolle verhalen inspireren en de latente kwaliteiten van verbinding en participatie aanboren die in elke onderneming, doelgroep en community onder het oppervlak klaar liggen om in beweging te komen.

Wat is mijn visie en wat zijn mijn doelstellingen voor mijn rol in Verdieping21? 


Het is bijzonder plezierig en motiverend om mijn ervaring en deskundigheid te kunnen delen met jonge, ambitieuze collega’s die vanuit een gedeelde passie voor communicatie willen samenwerken binnen deze nieuwe waarden.
Ik ben er van overtuigd dat deze bezieling en verdieping ten goede komt aan mooie communicatieprojecten voor doelgroep en opdrachtgever.

Voor wie werken wij? Welke klanten kunnen bij ons terecht? 


De coöperatie Verdieping21 zet haar energie en talenten bij voorkeur in voor opdrachtgevers die vernieuwing zoeken, die streven naar hun authentieke rol in een duurzame toekomst voor mens en samenleving.

Interactieve Video en Authentieke Communicatie


We shape our tools and thereafter our tools shape us”, [Marshall McLuhan].

Tegenwoordig maakt iedereen overal persoonlijke videofilms. 
Eigen uitingen van visie, ideeën, meningen. Overal en altijd te zien. 
Op het internet in communities, sociale media; Youtube, Facebook of websites.

Is het medium nu voor professionele communicatie niet meer interessant?

Integendeel. Er is juist online veel meer met interactieve video te bereiken dan we nu zien. 
Het is de kunst om het medium eigentijds en creatief in te zetten.

Video is een bijzonder vitaal medium. 
Sterk in bewijsvoering, overtuigend in de overdracht van emotie en passie. 
Intens door het levende beeld en geluid.

Ook van Marschal MacLuhan is de uitspraak: “the medium ís the message”.
Het is belangrijk te beseffen dat het gebruik van video in communicatie iets zegt over haar afzender. Dat het weergeeft hoe organisaties of bedrijven over zichzelf denken.

Video is van een entertainment [en oppervlakkig] medium juist nu een inhoudelijk sociaal medium geworden. 
De nieuwe begrippen waar wij als makers mee mogen werken zijn de [trends] behoeften aan; transparante informatie, authenticiteit, verbinding, betrokkenheid.

Voorbeeld: Nep echt of echt echt? In een salesvideo voor een energiebedrijf hebben de medewerkers zelf de rollen gespeeld waar we vroeger wat gekunstelde acteurs zouden hebben ingezet. 
Resultaat? Veel oprechter en geloofwaardiger spel. Onder bezielende en professionele regie komen enthousiaste amateurs tot grote prestaties.

Ander voorbeeld. Betrokkenheid. Interviews worden veel losser en meer ontspannen als de geïnterviewde niet meer zo met een grote cameraploeg wordt geconfronteerd. 
Gewoon zittend in het gras, of losjes wandelend met een Steadycam op Segway.

Het luistert heel kritisch wat je doet met het medium. Als je de opnamen of het verhaal niet authentiek maakt, juist inhoudelijk, eindig je altijd met oninteressant materiaal. 
Boeit niet! De professionele boodschap onderscheid zich in kwaliteit.

Zijn de meeste video’s gewoon “niet boeiend”?

Niet allemaal, sommige zijn zelfs beledigend slecht. Omdat ze zo kinderachtig of afzendergericht zijn gemaakt dat ze de intelligentie en het begrip van de kijker volledig onderschatten. Dat kwetst en ergert. Niet doen!

En wat kan video meer op het Internet?

Kijker aan de macht? Interactief? Veeleisend publiek? Korte aandacht, materialisaties, narcistisch, niet eenvoudig te imponeren. De, online generatie is meer dan ooit op zoek naar identiteit en erkenning. Op zoek naar het authentieke zelf.

We kennen onszelf door communicatie met anderen. We hebben er veel behoefte aan onszelf te laten zien. [expressie] Nieuwe media creëren nieuwe wegen om met anderen te communiceren. Brengen ons in contact met alles wat we in de wereld willen weten. 
En we weten méer dan ooit. 
Én onze nieuwsgierigheid wordt instantly bevredigd, 24/7. Dus nieuwe media spelen een grote rol bij het kennen van onszelf.

Het gaat hier niet over techniek. Maar juist over gepassioneerde mensen die communiceren. Je ziet eerlijke verhalen over echte mensen. Dat [samen]werken met anderen spannend en avontuurlijk is, leuk en leerzaam, grappig en inspirerend – en dat het nog zin heeft en zin geeft ook. Hoop en humor zetten de toon.

Authentiek, entertainen of informeren?

De geïnformeerde consument wordt een actieve speler in je proces en wil een hand hebben in de toekomst van onze planeet, onze gezondheid en ons gemeenschappelijk lot. Consumenten worden een actieve partner. Een kracht van belang. Of het nu gaat om een bezorgde moeder of een inkoper bij een grote organisatie.

Zo wil Mind4media méér mensen bereiken en raken, ontroeren en aanzetten tot beweging, gekenmerkt door authenticiteit en menselijke maat.

Neem geen genoegen met ouderwets en cliché video. 
Geef je communicatie, je video en vooral je publiek 
het beste van jezelf 
en wacht op het applaus!


AuthenticiteitWat een timing!

Ik had even tijd om het boek te lezen van Pine en Gilmore, met hun inzichten op authenticiteit.
Het nuancerende vervolg op 'de belevenis economie'.
In het rumoer van de economische crisis.

En wat welkom om nu openlijk deze inzichten te mogen delen.

Zelf ben ik mijn leven lang bezig met trouw te blijven aan mijn intuitie en waarneming van de werklijkheid.
Als kind in een katholieke opvoeding.
Als tiener tussen carrieregerichte leeftijdgenoten.
Als student tussen ambitieuze film- en theatermakers.
Als volwassene tussen vrienden en collega's in een overdadig welvarende samenleving.
Als man, als minnaar, als mens.

Het zwaarst heb ik het gehad als ouder, met de opvoeding van mijn kinderen.
Hoe kun je de ontwikkeling van je kind liefdevol steunen met de juiste antwoorden op hun vragen?
In een wereld waar zij overspoeld en beinvloed worden met overtuigingen die haaks, wellicht zelfs vijandig, staan op vriendschap, verbondenheid, vreugde en geluk.
Terwijl dat natuurlijk precies is wat ik ze gunde en gun.

In mijn werk als regisseur ben ik vooral zorgvuldig met de verbeelding van opvattingen die getuigen van respect, verantwoordelijkheid en evenwicht.
Het is met name lastig geweest om aan mijzelf trouw te blijven in de laatste 30 jaar.

Waar het geloof in de vrijemarkt economie allesoverheersend en door iedereen is beleden.
Dat daarin nu met de crisis een relativering is ontstaan geeft hoop.

Het valt me tegenwoordig een stuk gemakkelijker om weer te vertrouwen in de juistheid van mijn waarneming, mijn emoties, mijn instincten en de signalen van mijn lijf.
In het leven staan vanuit mij zelf, authentiek, daar kan ik wel weer heel erg vrolijk van worden.