woensdag 25 september 2013

Coöperatie Verdieping21 - NIEUW!


Link naar: Verdieping21 


Hoe veranderen de (nieuwe) media onze samenleving? 


Voor wie het wil zien is onze samenleving in een turbulente verandering.
Ik ben daar blij mee, en zet mij graag in voor die noodzakelijke en onontkoombare transitie.
Het communicatievak ontkomt niet aan deze beweging en biedt talloze uitdagingen en mogelijkheden voor verhalen die mensen informeren, overtuigen en motiveren om traditie in te wisselen voor innovatie en streven naar een rechtvaardig evenwicht in allerlei thema’s van een houdbare welvaart.
Het is nieuw, het vraagt om een open mind voor media, het is inspirerend.

Wat zijn we en wat doen we? 


De coöperatieve bedrijfsvorm doet recht aan een aantal thema’s van nieuw creatief werken, wij, samenwerken, eerlijke beloning, gezamenlijke verantwoordelijkheid, voortdurende ontwikkeling, mogelijk zelfs zingeving in het werk. Verdieping21 wil met waardevolle verhalen inspireren en de latente kwaliteiten van verbinding en participatie aanboren die in elke onderneming, doelgroep en community onder het oppervlak klaar liggen om in beweging te komen.

Wat is mijn visie en wat zijn mijn doelstellingen voor mijn rol in Verdieping21? 


Het is bijzonder plezierig en motiverend om mijn ervaring en deskundigheid te kunnen delen met jonge, ambitieuze collega’s die vanuit een gedeelde passie voor communicatie willen samenwerken binnen deze nieuwe waarden.
Ik ben er van overtuigd dat deze bezieling en verdieping ten goede komt aan mooie communicatieprojecten voor doelgroep en opdrachtgever.

Voor wie werken wij? Welke klanten kunnen bij ons terecht? 


De coöperatie Verdieping21 zet haar energie en talenten bij voorkeur in voor opdrachtgevers die vernieuwing zoeken, die streven naar hun authentieke rol in een duurzame toekomst voor mens en samenleving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten